Zásady ochrany osobných údajov

Vytlačiť

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) na tejto webovej stránke sú neoddeliteľnou súčasťou podmienok používania a vzťahujú sa na ne aj ustanovenia Podmienok používania.Vážime si Tvoju dôveru, ktorú nám dávaš, pri poskytovaní Tvojich osobných údajov. Tvoje osobné údaje sa preto snažíme používať spôsobom, ktorý je férový a transparentný. Záleží nám na tom, aby si rozumel/a tomu, ako budú Tvoje údaje použité a vedel/a zvážiť ich poskytnutie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ používaním Našej Internetovej stránky spracovávané a chránené, a taktiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosti LeRan s.r.o., so sídlom Kuzmányho 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 936 851 vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Cookie pravidlá sú taktiež súčasťou týchto zásad, s ktorými súhlasíš.

To ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré nám poskytuješ používaním tejto webovej stránky spracované a chránené je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Pri každom použití našej webovej stránky nám udeľuješ dobrovoľný súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Účelom Našej Internetovej stránky je umožniť Tebe a Ostaným užívateľom komunikovať verejne alebo v uzavretých skupinách, zverejniť a rozšíriť na internete svoj názor a skúsenosti, zážitky a ponúknuť relevantné komerčné informácie. Našim zámerom a očakávaním je, že cestovatelia majú možnosť navzájom si  pomáhať a zdieľať svoje zážitky..

Internet je verejný priestor, niečo ako ulica. Čo raz povieš, už tažko vziať späť, iní to mohli počuť. Preto je Tvoje slobodné rozhodnutie čo povieš a čo nie. Slobodné rozhodnutia majú aj svoje následky. Najdoležitejšie je, aby Tvoje konanie bolo prínosné pre teba ako aj pre ostatných.

1. Aké osobné údaje spracúvame


Pri Tvojej registrácii na našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať Tvoje užívateľské meno a emailovú adresu. V určitých prípadoch (napr. registrácia v určitých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity, alebo iné.


Pri používaní internetovej stránky si vo svojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko, fotografiu, stav (rodinný, alebo osobný) a meno, vek a fotografiu rodinného príslušníka a pod. Tieto údaje môžeš kedykoľvek vymazať zo svojho profilu. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na webovej stránke. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.


Tvoje údaje budú spracúvané po dobu trvania Tvojej registrácie na našej webovej stránke. Berieš na vedomie, že z technických dôvodov si môžeme uchovávať zálohovanú kópiu Tvojich údajov v našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 6 mesiacov od skončenia Registrácie alebo na neurčitý čas v prípade, ak ich potrebujeme na dôkazné účely. Vyhradzujeme si právo o predĺženie zmazania údajov a to aj z techniských či persolálnych dôvodov. Nie je to však pravidlo, preto veľmi dobre zváž vymazanie svojho účtu. Nie je to možné vrátiť späť.
Tvoj súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a s ich spracúvaním môžeš kedykoľvek odvolať, a to tak, že zrušíš svoju registráciu na našej internetovej stránke (požiadaš nás o jej zrušenie), to však bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na našej webovej stránke a výmaz všetkých informácií o Tebe.2. Aké iné údaje spracúvame


Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my zhromažďujeme informácie všetkých návštevníkov našej internetovej stránky, a to pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookie pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú:
    3. Ako môžeme Tvoje údaje použiť


Tvoje údaje, ktoré si nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Len my ich spracúvame, len u nás zostávajú. Jedinou výnimkou je, ak sa prevádzkovateľom internetovej stránky stane namiesto Nás niekto iný (tretia osoba). Tvoje údaje (okrem užívateľského mena a pohlavia), pokiaľ sa Ty sám nerozhodneš inak (napr. uvedením v Tvojom profile), nezverejňujeme.Tieto údaje používame na vytvorenie lepšej webovej stránky. Rovnako sledujeme používanie webovej stránky užívateľmi a zhromaždujeme všeobecné demografické informácie. Pomocou týchto údajov sme schopní lepšie pochopiť ako Ty a ostatní využívate webovú stránku a merať efektivitu reklamy. To nám umožňuje zistiť, ktoré časti webovej stránky sú pre Teba najzaujímavejšie, atď. Môžeme tiež použiť údaje na zobrazovanie a zasielanie cielenej reklamy, ponúk a inej komunikácie. Môžeme použiť údaje na overenie, že Ty si oprávnená osoba na používanie webovej stránky a Tvojho profilu.
Nevykonávame profilovanie Tvojich osobných údajov.4. Prenos údajov a zdieľanie údajov


Tvoje osobné údaje budeme spracúvať vždy len v krajine, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a ak sa rozhodneme ich preniesť do inej krajiny, vždy to bude len krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.


Súhlasíš s tým, že Tvoje príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich príspevkov na Internetovej stránke.5. Reklama


Môžeme Ti prostredníctvom webovej stránky zobrazovať a zasielať Ti elektronickými prostriedkami reklamu, a to aj od tretích strán a cieliť ju na Teba na základe údajov, ktoré si nám poskytol.6. Tvoje príspevky na webovej stránke


Na našej webovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a príspevky prístupné ostatným (budú verejne dostupné) a my nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať Tvoje údaje a príspevky. Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od nás rozumné požadovať.7. Monitorovanie


Máme právo, ale nie povinnosť, monitorovať všetky Tvoje aktivity počas používania webovej stránky.8. Informačné novinky a e-maily


Súhlasíš s tým, aby sme Ti z času na čas posielali e-mailom novinky a oznámenia ohľadom Internetovej stránky (aj vo forme newsletterov), pričom Tvoj súhlas budeš môcť kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz v konkrétnom e-maili od nás alebo priamo v Tvojich nastaveniach na webovej stránke. Takisto Nám dávaš súhlas na to, aby sme do Tvojej poštovej schránky na webovej stránke posielali oznámenia súvisiace s Tvojim používaním webovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).9. Ponuky tretích strán


Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovávateľských operácii, ktoré si nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

Websupport.sk - hosting webu
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

Go Dady
GoDaddy Deutschland GmbH
Hansestr. 11151149 Köln

Analytické nástroje

Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing

Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Fakturácia a účtovníctvo

KROS a.s. so sídlom A. Rudnaya 21, Žilina, IČO: 31635903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10564/L

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovávateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania.

V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich na našej webovej stránke a v niektorých ďalších prípadoch Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš.Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovávateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

10. Odkazy na iné stránky


Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.11. Bezpečnosť


Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia našej webovej stránky. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom. Avšak, aj napriek našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom a Tvoje používanie tejto webovej stránky znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.Chránime ich však ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

12. Aktualizácia a oprava Tvojich údajov


Tvoje údaje na našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene.13. Zrieknutie sa zodpovednosti


Nenesieme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu alebo zneužitie osobných alebo iných údajov, ktoré sme v súlade s právnymi predpismi poskytli tretím stranám a v súlade s pravidlami GDPR.

14. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím použite kontaktný formulár.

Máte právo na informovanosť, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (býť zabudbutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všechty osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletteru a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na konci každého e-mailu.

15. Presun údajov mimo Európsku úniu

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

16. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že pracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

17. Zmena Zásad ochrany osobných údajov


Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie webovej stránky alebo zmenili existujúce). Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na webovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej webovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že súhlasíš so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná aktualizácia 20.5.2018